Connect with US:

Informaţie generală

luni, 22 noiembrie 2010

Informație Generală

Centrului Tînărului Jurnalist din Moldova (CTJM) este fondat la 25 septembrie 2002 de către un grup de 11 tineri jurnaliști, care activau în cadrul ziarelor școlare din diferite zone geografice ale Republicii Moldova, cu sprijinul Centrului Independent de Jurnalism și al Reprezentanței UNICEF în Moldova. La 22 noiembrie 2002, CTJM a fost înregistrat la Ministerul Justiției din RM.

Misiunea CTJM este de a dezvolta mass-media tinerilor din Republica Moldova. În acest sens, CTJM susține rețeaua presei tinerilor, organizează cursuri de instruire, oferă consultanță  și facilitează schimbul de informații și experiență dintre tinerii jurnaliști.

Viziunea CTJM este o presă a tinerilor de calitate, care oferă cititorilor informație utilă și obiectivă, activează în rețea, se auto-finanțează și promovează valorile democrației în licee și facultăți.

Obiectivele CTJM sunt:

  • Facilitarea accesului la informație a copiilor și tinerilor din RM;
  • Ridicarea nivelului calității publicațiilor școlare;
  • Instruirea jurnaliștilor începători;
  • Stabilirea unui parteneriat între organizațiile și grupurile mass-media de tineret din Moldova.

Cine poate fi membru CTJM?

Conform statutului, înregistrat la Ministerul Justitiei cu nr. 2411 din 22 noiembrie 202, membru al Centrului Tînarului Jurnalist din Moldova poate fi orice tânar care a atins vârsta de 14 ani, indiferent de naționalitate, starea socială, sex, etc.

Procedura

Pentru a deveni membru, trebuie să depui prealabil o cerere și o scrisoare de motivare la sediul Centrului sau să le trimiţi ataşat la mesaj pe adresa ctjmoldova[at]gmail.com, cu subiectul „Vreau să devin membru CTJM”.