Connect with US:

Despre CTJ

miercuri, 1 iunie 2011

Centrul Tînărului Jurnalist din Moldova (CTJM) este fondat la 25 septembrie 2002 de către un grup de 11 tineri jurnalişti, care activau în cadrul ziarelor şcolare din diferite zone geografice ale Republicii Moldova, cu sprijinul Centrului Independent de Jurnalism şi al Reprezentanţei UNICEF în Moldova. La 22 noiembrie 2002, CTJM a fost înregistrat la Ministerul Justiţiei din RM. Misiunea CTJM este de a dezvolta mass-media tinerilor din Republica Moldova. În acest sens, CTJM susţine reţeaua presei tinerilor, organizează cursuri de instruire, oferă consultanţă şi facilitează schimbul de informaţii şi experienţă dintre tinerii jurnalişti. Viziunea CTJM este o presă de calitate a tinerilor , care oferă cititorilor informaţie utilă şi obiectivă, activează în reţea, se auto-finanţează, şi promovează valorile democraţiei în licee şi facultăţi. Obiectivele CTJM sunt:

  • Facilitarea accesului la informaţie al copiilor şi tinerilor din RM;
  • Ridicarea nivelului calităţii publicaţiilor şcolare;
  • Instruirea jurnaliştilor începători;
  • Stabilirea unui parteneriat între organizaţiile şi grupurile mass-media de tineret din Moldova.

Cine poate fi membru CTJM? Conform Statutului,  membru al Centrului Tînarului Jurnalist din Moldova poate fi orice tânar care a atins vârsta de 14 ani, indiferent de naţionalitate, starea socială, sex, etc.